TTCTELEPORT 

je synonymem pro telehouse již od roku 2001. S výstavbou dalšího zcela nového datového centra se stáváme společností s největším datovým centrem v České republice a zároveň jedním z největších datových center ve střední a východní Evropě. Naší hlavní charakteristikou je naprostá neutralita. Jako jedni z mála Carrier Neutral poskytovatelů v Evropě nekonkurujeme v žádném ohledu našim zákazníkům. TTCTELEPORT je na trhu vnímán jako lídr v technologické a vzdělávací oblasti a také je známý svým otevřeným přístupem k zákazníkům.

SPOLEČNOST

TTCTELEPORT existuje jako obchodní značka na trhu kolokačních služeb od roku 2001. Kolokační, datové centrum, nebo také telehouse, nejdříve provozovala společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. zabývající se výzkumem a výrobou telekomunikačních zařízení.

Samostatná společnost TTC TELEPORT, s.r.o., byla založena 1. října 2012 formou odštěpení od společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Společnost je součástí skupiny TTC HOLDING.

t

PROČ HOSTOVAT U TTCTELEPORT

Carrier Neutral – klíčovou výhodou datového centra TTCTELEPORT je nezávislost na operátorech a poskytovatelích telekomunikačních služeb.

Profesionální přístup – velkou výhodou je kvalifikovaný personál s dlouholetými zkušenostmi z oblasti provozu datových center. Kvalitní práce je certifikována dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 a ISO 27001.

Jsme nejvýznamnějším českým poskytovatelem kolokačních služeb. V našich prostorách vzniká přibližně 60 % veškerého českého internetového provozu. Také u nás hostují společnosti s celosvětovou působností.

Datová centra společnosti TTCTELEPORT jsou postavena na páteřních optických trasách směřujících do celého světa. V datových centrech TTCTELEPORT lze získat telekomunikační služby od všech předních telekomunikačních operátorů.

TTCTELEPORT zachovává individuální přístup ke každému zákazníkovi. Každý zákazník si sám zvolí, jakou kvalitu služby či technické prostředí chce pro své technologie využívat.

TTCTELEPORT nekonkuruje svým zákazníkům. Děláme vše proto, abychom nedělali to, co naši zákazníci.

STRATEGIE - NEUTRALITA DATOVÉHO CENTRA

Klíčovou výhodou datového centra TTCTELEPORT je neutralita a nezávislost na operátorech a telekomunikačních službách přímo v datovém centru.

TTCTELEPORT proto poskytuje výhradně housing a nezbytné služby spojené s housingem, je však připraven pomoci zákazníkům s nalezením dostupných poskytovatelů dalších služeb.

V našich datových centrech si zákazníci sami vybírají poskytovatele telekomunikačních, datových a jiných služeb podle svých vlastních kritérií, a to zcela nezávisle na TTCTELEPORT.

STRATEGIE - VÝSTAVBA A SLUŽBY NA KLÍČ

Technické řešení služeb vytváříme společně se zákazníkem.

Pro zákazníky máme připraveno mnoho variant služeb. Zákazník si sám volí například:

 • typ a výrobce datových stojanů (racků), do kterých si vloží svá zařízení
 • individuální elektrický a chladící výkon pro každý rack
 • typ napájení a počet napájecích elektrických přívodů a jejich jištění
 • možnost uzavřených teplých nebo studených uliček (HD zóna), individuální teploty prostředí
 • fyzické zabezpečení přístupu do prostor zákaznického sálu (např. biometrické čtečky)
 • úroveň fyzického zabezpečení zákaznických zařízení (např. stupeň vyhrazené, důvěrné nebo tajné)
 • personifikovaný přístup k monitorovaným hodnotám
 • garantovanou úroveň služeb (typ SLA)
 • parametry služby Long-Hands atd.

Technické parametry své služby si zákazník zvolí vždy sám.

D

aaaa

sjkdbcksdgcikuvcikgscikdfvujhdf

dfv

dfvdf

vdfv

d

TRANSPARENTNÍ OBCHODNÍ MODEL

Klíčovou výhodou datového centra TTCTELEPORT je neutralita a nezávislost na operátorech a telekomunikačních službách přímo v datovém centru.

TTCTELEPORT proto poskytuje výhradně housing a nezbytné služby spojené s housingem, je však připraven pomoci zákazníkům s nalezením dostupných poskytovatelů dalších služeb.

V našich datových centrech si zákazníci sami vybírají poskytovatele telekomunikačních, datových a jiných služeb podle svých vlastních kritérií, a to zcela nezávisle na TTCTELEPORT.

PRODUKTY

SLUŽBA RACKHOUSING

Je pronájem racku, pozice pro rack nebo celého sálu v technologickém prostoru datového centra postaveném pro tento účel. Služba je běžně známá jako kolokace nebo housing. Hlavní součástí služby je dodávka nadstandardně zabezpečeného prostoru pro stojany (racky) zákazníků, dále dodávka zálohované elektrické energie, dodávka zálohovaného chlazení a monitoring poskytovaného prostředí datacentra v režimu 24/7. Zabezpečení prostor datacenter mimo jiné zahrnuje elektronický požární systém, stabilní hasící zařízení, elekronický přístupový systém a kamerový systém.

SLUŽBA CROSS-CONNECT

Je vybudování datovéno propojení mezi různými zákazníky uvnitř datového centra. Optické nebo metalické komunikační vedení zřizujeme podle přesného zadání zákazníka. Služba je zpoplatněna pouze jednorázovým poplatkem bez dalších pravidelných měsíčních či ročních poplatků.

SLUŽBA LONG-HANDS

Je provedení zásahu na zařízení na základě požadavku zákazníka. Služba zahrnuje mimo jiné následující činnosti:

 • instalace, konfigurace a označování zákaznických zařízení
 • stěhování zařízení v prostoru racku zákazníka
 • restart zařízení
 • pravidelná výměna záložních médií
 • datová kabeláž v racku, včetně testování
 • kontrola a optimalizace chlazení zařízení v racku

SLUŽBA PRONÁJMU KANCELÁŘSKÝCH A SKLADOVÝCH PROSTOR

Je zajištění pronájmu prostor pro zákazníky v prostorách nebo v blízkosti datového centra. V rámci DC2 (Sazečská) lze pronajmout standardní kanceláře nebo i vysoce zabezpečené prostory ve standardu Vyhrazené a Důvěrné dle klasifikace NBÚ. Součástí DC2 je také možnost pronájmu zasedací místnosti.

SLUŽBA ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU (MONITORING)

Umožňuje přenos monitorovaných údajů datacentra do dohledového systému zákazníka. Zákazník má možnost on-line sledovat definované provozní stavy non-IT technologie (např. informace o teplotě, vlhkosti prostředí, aktuální spotřebě elektrické energie, zatížení UPS systémů, otevření jednotlivých dveří racků a mnoho dalších). Zákazníci mají možnost vybrat si až 100.000 různých provozních údajů. Demo aplikace je dostupné na vyžádání.

SLUŽBA LIKVIDACE ODPADU

Mnoho zákazníků se často při instalaci svých nových zařízení potýká s velkým množstvím odpadového materiálu. Služba umožňuje zákazníkům ekologickou likvidaci jakéhokoli odpadu, který vzniká v důsledku logistiky či běžného provozu zařízení. Společnost TTC TELEPORT zajistí likvidaci veškerých materiálů jako např. papír, kovy, sklo, směsný odpad. Likvidovat lze i celá HW zařízení jako např. staré použité HDD, diskety, CD-DVD, servery, disková pole a další.

NETWORK INFRASTRUKTURA JAKO SLUŽBA (NETWORK AS A SERVICE – NAAS)

Tato služba nabízí zákazníkům návrh, vybudování a provozování aktivní a/nebo pasivní síťové infrastruktury, kterou si zákazník pronajímá v datovém centru TTC TELEPORT. Služba je dodávána v režimu 24/7 s reakcí na rozšíření či rekonfiguraci aktivní sítě maximálně do 15 minut. Zásadní výhodou, kterou služba přináší je eliminace všech investičních nákladů (CAPEX) na straně zákazníka. Služba je pro zákazníky zajišťována proškolenými a certifikovanými partnery. Zákazník si sám zvolí, kterého výrobce či řešení preferuje (Arista, Cisco, HP, Huber+Suhner, Juniper, Huawei, R&M, Tyco a další).

SLUŽBA BEZPEČNOSTI SÍŤOVÉHO PROVOZU A INFRASTRUKTURY (SECURITY AS A SERVICE – SAAS)

Tato služba zajišťuje detekci a ochranu síťového provozu např. detekce DDoS útoků, firewalling a další. Je poskytována v režimu 24/7 s reakcí na rozšíření či rekonfiguraci pravidel bezpečnosti do 15 minut. Zásadní výhodou, kterou služba přináší, je eliminace investičních nákladů (CAPEX) na straně zákazníka. Služba SaaS je stejně jako služba NaaS poskytována přímo v datovém centru. Službu pro zákazníky zajišťují proškolení a certifikovaní partneři společnosti TTC TELEPORT v režimu 24/7.

SLUŽBA ANALÝZY PROVOZU A DETEKCE CHYB NA SÍTI SAN (STORAGE AREA NETWORK)

Tato služba analyzuje, detekuje a vyhodnocuje chyby na sítích SAN, které nelze analyzovat běžnými prostředky. Jedná se o specifickou službu pro zákazníky, kteří řeší případné potíže na své síťové SAN infrastruktuře. Služba je poskytována partnerem, který má mnohaleté zkušenosti s tímto typem analýzy a s provozem sítí SAN.

DATOVÁ CENTRA

TTCTELEPORT nyní vlastní dvě datová centra na území hlavního města Prahy. DC1 v lokalitě Tiskařská je provozováno a rozšiřováno od roku 2001. DC2 v lokalitě Sazečská je v provozu od 1. listopadu 2015. Datové centrum DC2 je největším a nejmodernějším datovým centrem ve střední a východní Evropě, vyhovuje nejnovějším standardům. Zároveň s výstavbou začala certifikace Uptime Institute TIER III.

Mnohaleté zkušenosti s budováním a provozem datového centra DC1 (Tiskařská) jsou kvalitním základem pro návrh a výstavbu DC2 (Sazečská). Naši specialisté, kteří se na návrhu a výstavbě DC2 podíleli, jsou bezesporu jedni z nejzkušenějších odborníků v této oblasti.

Jako první, a zatím jediný, na trhu nabízí TTCTELEPORT svým zákazníkům provozní prostředí (teplota, vlhkost) dle standardu ASHRAE TC 9.9 – 2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environments, což dává našim zákazníkům dostatečnou flexibilitu v optimalizaci provozních nákladů.

V datových centrech je monitorován a on-line vyhodnocován více než jeden milion provozních a bezpečnostních signálů za sekundu. Tyto provozní údaje poskytují celkový obraz o stavu technologického vybavení datového centra. Sofistikovaný monitorovací systém je stále vyvíjen tak, aby byl schopen reagovat na požadavky zákazníků, na nové zkušenosti a novinky v provozu datových center.

Společnost TTCTELEPORT vybudovala a provozuje mezi datovými centry DC1 a DC2 zálohovanou (redundantní) optickou infrastrukturu. Tato optická infrastruktura slouží nejen zákazníkům datového centra, ale je i součástí páteřních optických vedení významných telekomunikačních operátorů působících na lokálním, evropském i světovém trhu. Naše filozofie neutrality zahrnuje také oblast přístupu telekomunikačních operátorů do všech datových center TTCTELEPORT. Každému subjektu, který požádá o zavedení jakéhokoli datového vedení do datového centra TTCTELEPORT, je vyhověno.

Pro kvalitní a bez výpadkový provoz napájení je každé naše datové centrum napájeno dvěma nezávislými energetickými přípojkami 2 x 10MW (22kV) přivedenými ze dvou nezávislých 110kV rozvoden (měníren) Malešice a Měcholupy. Jako jediná datová centra v České republice mají DC1 i DC2 samostatnou VN rozpínací stanici a vyhrazené 10MW kabelové vedení. Na dvou hlavních elektrických přípojkách (10 MW) není a nebude připojen žádný jiný odběratel.

DATOVÉ CENTRUM DC1

AREÁL/LOKALITA

Areál o rozloze cca 2.500 m2, dvoupodlažní železobetonová konstrukce budovy, kanceláře, sklady. Plocha zákaznických sálů 1.600 m2 v osmi datových sálech.

VN NAPÁJENÍ

Nezávislé energetické přípojky 2x 10MW 22kV záloha celkem čtyřmi (4) dieselagregáty o výkonu 5.4 MVA v konfiguraci N+1.

NN NAPÁJENÍ

DC1 disponuje čtyřmi samostatnými energetickými rozvodnami. Každá z rozvoden disponuje prvky dle doporučení Uptime Institute (konfigurace N+1).

CHLAZENÍ

Je navrženo dle standardu Uptime Institute, tj. na straně zdroje chladu v zapojení minimálně N+1 a na straně distribuce chladu v zapojení minimálně N+1.

BEZPEČNOST

Je zajišťována systémy EPS (Elektronický Požární Systém), SHZ (Stabilní Hasicí Zařízení), CCTV (Kamerový systém) a EKV (Přístupový systém).

DATOVÉ CENTRUM DC2

AREÁL/LOKALITA

Areál DC2 o rozloze cca 8000 m2 se skládá z dvoupodlažní železobetonové budovy datového centra s přidruženou čtyřpodlažní administrativní částí. Plocha zákaznických prostor dosahuje 4000 m2.

VN NAPÁJENÍ

Nezávislé energetické přípojky 2x 10MW 22kV (vlastní rozpínací stanice), záloha celkem devíti (9) dieselagregáty o výkonu 14 MVA v konfiguraci N+1 včetně centrálního palivového hospodářství o objemu více jak 25.000 l.

NN NAPÁJENÍ

DC2 disponuje devíti samostatnými energetickými rozvodnami. Každá z rozvoden disponuje prvky dle doporučení Uptime Institute (konfigurace minimálně N+1). Zákaznické stojany (racky) mohou být napájeny buď ve standardu TIER III nebo ve standardu TIER IV.

Všechny podpůrné provozní systémy jsou zálohovány separátními non-IT UPS zdroji (např. chlazení, security, MaR, atd.).

CHLAZENÍ

Chlazení dle standardu TIER III, tj. na straně zdroje chladu v zapojení N+1 a na straně distribuce chladu v zapojení N+1. Centrálními zdroji chladu jsou 8 + 1 výrobníky chladu pro médium voda/glykol v zapojení suchý chladič a chiller. Rozvody chladícího média jsou realizovány zdvojeným potrubím. Všechny komponenty chladicího systému jsou redundantní a napájené ze dvou nezávislých elektrických zdrojů.

BEZPEČNOST

Zákaznické sály (stěny v kategorii BT3 dle NBÚ) nejsou součástí vnější stěny objektu, v sálech jsou umístěny pouze racky a chladící jednotky. Ostatní technologie, jako například SHZ (Stabilní Hasicí Zařízení), EPS (Elektronický Protipožární Systém), Přístupový systém, CCTV (Kamerový systém), EZS (Elektronický Zabezpečovací Systém), Monitoring, MaR (Měření a Regulace), aj., jsou z důvodu bezpečnosti umístěny mimo zákaznické sály.

VÝMĚNÍKY TEPLA

Administrativní část datového centra využívá odpadního tepla ze zákaznických i technologických sálů.

TTCTELEPORT

je synonymem pro telehouse již od roku 2001. S výstavbou dalšího zcela nového datového centra se stáváme společností s největším datovým centrem v České republice a zároveň jedním z největších datových center ve střední a východní Evropě. Naší hlavní charakteristikou je naprostá neutralita. Jako jedni z mála Carrier Neutral poskytovatelů v Evropě nekonkurujeme v žádném ohledu našim zákazníkům. TTC TELEPORT je na trhu vnímán jako lídr v technologické a vzdělávací oblasti a také je známý svým otevřeným přístupem k zákazníkům.

cert1